Bạn có bao giờ để ý rằng


Bạn có bao giờ để ý rằng,khi bạn cãm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn? Bạn có bao giờ để ý rằng nói về một điều để rồi về sau ước giá như ...

Bạn có bao giờ để ý rằng,khi bạn cãm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn?
Bạn có bao giờ để ý rằng nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói ,và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói thì việc nào đau lòng hơn?
Bạn có bao giờ để ý rằng những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất?
Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó?nếu bạn nói ,có thể họ sẽ làm bạn đau lòng.Nhưng nếu bạn không nói ra bạn có thể làm đau long họ.
Bạn có bao giờ cãm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều ,đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế,hoặc là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng,cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt?đừng là một con người luôn luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì,hay là mình đã không nên làm gi….vì không một điều gì không thể đợi bạn mãi được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger