Bức Tranh Văn Hóa Tộc Người VN ( P1)

(Nhằm mục đích share cho nhau kiến thức học đại học, Mình up những bài thi, bài luận mình đã từng làm trong khi còn ngồi ghế giảng đường. Nếu ai có copy làm tư liệu cho riêng cá nhân thì làm ơn các bạn hãy chỉnh sửa lại theo ý riêng của các bạn tránh việc copy nguyên si nhá. Những kiến thức này mình làm cũng cóp nhặt từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Vì vậy sau mỗi bài mình sẽ dẫn luôn nguồn tác giả).

Mở đầu

Việt Nam được xem như là một Đông Nam Á thu nhỏ với văn hoá phức thể gồm ba yếu tố: văn hoá núi, văn hoá đồng bằng, văn hoá biển, trong đó yếu tố đồng bằng đóng vai trò nổi trội. Việt Nam cũng là nơi hội tụ đủ các bộ tộc thuộc tất cả các dòng ngôn ngữ ở Đông Nam Á.

Với 54 dân tộc, 54 nền văn hoá khác nhau đã tạo nên một bức tranh văn hoá đa dạng, đa sắc, đa hương, đa vị, nhưng luôn thống nhất trong đa dạng. Văn hoá tộc người là một trong khái niệm cơ bản của khoa dân tộc học, nó là tổng thể các yếu tố về tiếng nói, chữ viết, sinh hoạt văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, các sắc thái tâm lý và tình cảm, phong tục và lễ nghi…, khiến người ta phân biệt tộc người này với các tộc khác. Văn hoá tộc người là nền tảng nảy sinh và phát triển của ý thức tộc người. Một dân tộc bị đồng hoá, tức bị mất văn hoá riêng thì ý thức tộc người trước sau cũng bị mai một. Để có thể tìm hiểu một khía cạnh nhỏ về văn hoá tộc người đa dạng ở Việt Nam, xin được khái quát chung về bức tranh văn hoá tộc người và giới thiệu một phong tục tập quán của một tộc người trong văn hoá tộc người phong phú ở Việt Nam.

Bố cục:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì phần nội dung gồm có 2 phần :

Phần 1: Khái quát chung về bức tranh văn hóa tộc người ở việt nam

1.1. Nhóm ngôn ngữ và sự phân bố dân cư

1.2. đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

1.2.1. Đặc điểm dân số và cư trú

1.2.2. Đặc điểm về kinh tế

1.2.3. Đặc điểm xã hội

1.2.4. Đặc điểm văn hoá

Phần 2: Liên hệ thực tế - Giới thiệu về phong tục tang ma của dân tộc Êđê ở Tây Nguyên.

2.1. Khái quát chung về dân tộc Êđê

2.2. Phong tục tang ma

2.2.1. Báo tang

2.2.2. Nhập quan

2.2.3. Đưa tang

2.2.4. Hạ huyệt

2.2.5. Nghi thức lễ bỏ mả

2.3. Giá trị về mặt nghệ thuật cùa nhà mồ và tượng nhà mồ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger