Bức Tranh Văn Hóa Tộc Người VN ( P4)

(Nhằm mục đích share cho nhau kiến thức học đại học, Mình up những bài thi, bài luận mình đã từng làm trong khi còn ngồi ghế giảng đường. Nếu ai có copy làm tư liệu cho riêng cá nhân thì làm ơn các bạn hãy chỉnh sửa lại theo ý riêng của các bạn tránh việc copy nguyên si nhá. Những kiến thức này mình làm cũng cóp nhặt từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Vì vậy sau mỗi bài mình sẽ dẫn luôn nguồn tác giả).

1.2.3 Đặc điểm xã hội.

Do nhiều nguyên nhân lịch sử và điều kiện địa l‎ý tự nhiên tác động một cách sâu sắc đến sự phát triển của các dân tộc, do quy luật lịch đại và đồng đại chi phối xã hội, các dân tộc ở nước ta phát triển không đồng đều, giữa các dân tộc có sự chênh lệch với nhau khá lớn.

Các dân tộc ở Trường Sơn – Tây Nguyên cho đến cuối thế kỷ XIX, xã hội của họ đang ở trong giai đoạn cuối của xã hội nguyên thuỷ tan rã bước sang xã hội có giai cấp. Tổ chức xã hội duy nhất là làng ( buôn, plây). Ruộng tư đã xuất hiện nhưng chế độ sở hữu công cộng về đất đai của buôn làng còn giữ vai trò chủ đạo ở hầu khắp mọi dân tộc. Xã hội đá có sự phân hoá giàu nghèo nhưng chưa sâu sắc. Các dân tộc nói ngôn ngữ nam đảo còn bảo lưu chế độ mẫu hệ, còn các dân tộc nói ngôn ngữ Môn – Khmer phần lớn là xã hội phụ hệ.

Trước cách mạng tháng Tám, các dân tộc ở miền núi phía bắc đã có sự phân hoá giai cấp, đẳng cấp. Ở một số vùng tồn tại chế độ làng đạo, phìa tạo, thổ ty mà ở đó chúa đất được coi là tượng trưng cho quyền lực của bản mường. Trong lòng xã hội tồn tại tầng lớp quý tộc và nông dân. Giai cấp phong kiến bao gồm chúa đất và các chức dịch. Họ là tầng lớp ăn bám, không trực tiếp lao động. Nông dân là tầng lớp đông đảo trong xã hội bị bóc lột nặng nề nhất. Nông dân được chia làm ba nhóm: Nông dân tự do, lệ nông và gia nô phục vụ cho gia đình quý tộc.

Ở vùng đồng bằng cư trú của các dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Ở đây chế độ sở hữu ruộng đất tư tồn tại phổ biến. Xã hội của các dân tộc từ lâu đã trãi qua chế độ phong kiến, phân hoá giai cấp khá sâu sắc. Ở các thành thị lớn đã xuất hiện giai cấp tư sản dân tộc và tư sản mại bản, giai cấp công nhân đã hình thành và phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger