Móc mũ rộng vành


 Note: x: mũi đơn
V: 2 mũi x cùng một chân
F: mũi kép
O: mũi bính
Slst: mũi rời.
*: móc lặp lại các mũi trong ngoặc đơn
Thân mũ:
Tạo vòng tròn ma thuật
8x xung quanh vòng tròn ma thuật.
H1: v ( móc 8 mũi v, ta được 16 mũi x)
H2: x, v.
H4: 3x, v
H5: x, v ( 4x,v)*
H6: 5x, v
H7: 2x, v, ( 6x, v)*
H8: 7x, v
H9: 3x,v, ( 8x, v)*
H10: 9x, v
H11: 4x,v ( 10x, v)
H12: 11x, v
H13: 5x ,v (12x,v)
H14: 13x, v
Tiếp tục móc giống công thức cho đến khi nào vòng mũ đo được 14 cm thì móc một hàng tăng hàng không tăng. Hàng không tăng là móc tất cả đều là mũi x.
Các hàng móc là số lẻ, đầu hàng không tăng móc nguyên.
Các hàng số chẵn tiếp tục tăng đầu hàng sẽ là.
14x ( 6x, v)
18x ( 7x,v)
20x ( 8x,v)
22x ( 9x,v)
24x, ( 10x,v)
26x( 11x,v)
28x( 12x,v)
30x ( 13x,v)
Khi móc vừa đủ vòng đầu thì xuống thân móc tất cả đều là mũi x.
Vòng đầu được tính bằng cách lấy số đo vòng đầu chia cho 3,14.
 Vành mũ:
Vành này là vành mũi sò.
Trước khi xuống vành so móc như sau:
H1: 4x, v
 Từ H2- H3: móc mũi x không tăng
Móc vành:
H1: O, sk 1, F-T-F, ( O- x-o, F-T-F)*
H2: 3o- F ,( o-x-o, 3F)*
Móc 3 hàng như H2.
H3; móc 5F hay còn gọi là sò 5 không có mũi bính ở hai đầu mũi x. Móc 5 hàng
 Các hàng tiếp theo móc  sò 7


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger